Inspectie  
Inspectie van elektrotechnische installaties volgens de eisen van de Arbo-wet.

Iedereen die mensen laat werken in een ruimte waarin zich een elektrotechnische installatie bevindt, is verplicht deze installatie regelmatig (in de meeste gevallen eenmaal per vijf jaar) te laten keuren door een hierin gespecialiseerd bedrijf. De eventuele geconstateerde gebreken uit deze inspectie dienen dan direct verholpen te worden.

Ons bedrijf is in het bezit van het Certificaat van Toezicht van elektrotechnische installaties volgens de NEN 3140. Wij kunnen uw installatie geheel onafhankelijk en deskundig inspecteren. U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage en een beknopt eindrapport. Op deze wijze zorgt u voor een veilige werkomgeving.

Mocht er toch ooit een ongeval plaats vinden, dan kunt u schriftelijk aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om een veilige installatie te garanderen. Dit kan erg belangrijk zijn want de beheerder of de eigenaar van een installatie is namelijk persoonlijk verantwoordelijk.

Keuring van elektrotechnische arbeidsmiddelen

Onze gediplomeerde inspectiemensen zijn tevens bevoegd tot het keuren van elektrotechnische arbeidsmiddelen, zodat wij ook dit, met een door KEMA gecertificeerd kwaliteitssysteem, voor u kunnen doen.

APK keuringen van woningen

De elektrotechnische installatie van de woning wordt volgens een checklist gekeurd waarbij volgens visuele inspectie, beproeving en met metingen getoetst wordt of de installatie veilig is en voldoet aan de wettelijke normNEN 1010/ EN 50110.


   

OVER ONS
| ELEKTROTECHNIEK | WERKTUIGBOUWKUNDE | ENERGIESYSTEMEN | DOMOTICA & IMOTICA | INSPECTIE | CONTACT | VACATURES